W przypadku kontrahentów krajowych należy wysłać CEiDG lub NIP, REGON i KRS na adres wskazany przez Opiekuna Klienta. W przypadku zarejestrowania firmy poza granicami Polski, wymagane jest przesłanie numeru NIPu „europejskiego.”

Przesyłki drobnicowe są przewożone na półpaletach (80×60), europaletach (120×80), paletach przemysłowych (120×100) lub niestandardowych (max 4m2). Towar może być zróżnicowany, aczkolwiek musi zawsze nadawać się do przeładunku mechanicznego i nie może wystawać poza obrys palety ze względu na jego bezpieczeństwo.

 • Waga jednej palety nie może przekroczyć 1200 kg.
 • Wysokość jednej palety nie może przekroczyć 220 cm.
 • Towar – każda przesyłka ustawiana na palecie musi zostać zabezpieczona w sposób gwarantujący jej stabilność. Podstawowym sposobem zabezpieczenia towaru jest jego owinięcie folią „strecz”.  Folia musi zostać przywiązana do podstawy palety a następnie ściśle owinięta wokół towaru co najmniej 3 razy.
 • Etykiety – trzeba sprawdzić wydrukowane z systemu bądź przesłane przez Opiekuna Klienta etykiety, następnie należy je umieścić na każdej palecie w przesyłce, na dwóch przyległych do siebie bokach, tak aby były widoczne i możliwe do zeskanowania.
 • Dokumenty – należy sprawdzić wydrukowane z systemu bądź przesłane przez Opiekuna Klienta listy przewozowe, następnie dołączyć je do przesyłki.

Standardowa odpowiedzialność PKS Gdańsk-Oliwa opiera się na ubezpieczeniu OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika) lub OCS (Odpowiedzialność Cywilna Spedytora). Oferujemy szeroki wachlarz specjalistycznych ubezpieczeń dla transportu towarów.

Tak. PKS Gdańsk-Oliwa oferuje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia CARGO przy każdym transporcie, którego koszt zależny jest od wartości i rodzaju zgłaszanego do ubezpieczenia towaru.

Tak. Wszystkie dostawy w sieci drobnicowej są wykonywane autami z windą bez dodatkowych kosztów. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu.

Tak. PKS Gdańsk-Oliwa umożliwia transport niektórych materiałów niebezpiecznych. Transport ADR to usługa związana z dodatkowymi kosztami. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu. Aby omówić szczegóły zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta.

Tak. PKS Gdańsk-Oliwa umożliwia transport towarów objętych systemem monitorowania. Jest to usługa związana z dodatkowymi kosztami. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu. Lista towarów objętych monitoringiem znajduje się tutaj. Aby omówić szczegóły zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta.

Tak. Standardowe dostawy realizowane są w godzinach 8:00-16:00. Awizacje na konkretną godzinę to usługa, która związana jest z dodatkowymi kosztami. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu. Aby omówić szczegóły zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta.

Tak. Standardowe dostawy realizowane są w od poniedziałku do piątku. Dostawy w sobotę to usługa związana z dodatkowymi kosztami. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu. Aby omówić szczegóły zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta.

Tak. W zależności od zapotrzebowania jesteśmy w stanie udostępnić wolną przestrzeń w magazynie w celu tymczasowego składowania towaru. Aby omówić szczegóły zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta.

 • Pro-forma – faktura wystawiana i uregulowana przed realizacją usługi transportowej. Dokument będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Nie jest dokumentem księgowym.
 • E-faktura – elektroniczny sposób fakturowania, przesłany jako plik PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysyłany na wskazany adres e-mail. E-faktura stosowana w celu przyspieszenia obiegu dokumentów i jest ekologicznym odpowiednikiem faktury papierowej.
 • Faktura tradycyjna – papierowa forma potwierdzająca dokonanie sprzedaży, wystawiana w dwóch identycznych egzemplarzach i wysyłana na adres korespondencyjny.

Szybki kontakt
z PKSGO

Szybki kontakt
z PKSGO

Potrzebujesz wyceny?
Konsultacji? Skontaktuj się z nami!

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie?
Zapisz się do newslettera już dziś!

  Projekt i wykonanie: whispy design studio (c) 2023
  Skip to content