Plomba zabezpieczająca – jest to dodatkowa forma zabezpieczenia ładunku podczas przewozu. Ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportowanego ładunku poprzez uniemożliwienie przewoźnikowi i osobom trzecim, dostępu do przesyłki. W celu dostania się do towaru, konieczne jest zerwanie plomby.

Ubezpieczenie Cargo – jest to rodzaj jednorazowego ubezpieczenia mienia (towaru) w transporcie. Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę ładunku od opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i magazynowania. W ramach ubezpieczenia CARGO towary ubezpieczone są w czasie transportu do pełnej ich wartości określonej w dokumentach.

Dokumenty przewozowe – jest to zbiór dokumentów zawierających informację o przesyłce towarzyszących jej na całym etapie łańcucha dostaw. Najczęściej stosowanym dokumentem jest list przewozowy.

⦁   Dowód dostawy (POD) – pokwitowanie odbioru ładunku podpisane przez odbiorcę przy dostawie. Stosuje się różne rodzaje dokumentów potwierdzających odbiór towaru (WZ, list przewozowy, dokumenty CMR)

⦁   Faktura elektroniczna (e-faktura) – faktura wystawiana i wysyłana w formie elektronicznej. Jest ekologicznym odpowiednikiem formy papierowej, zawierającym te same dane. E-faktura jest przesyłana jako plik PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Stosowana w celu przyspieszenia obiegu dokumentów i umożliwienia dokonania wcześniejszych uregulowań finansowych.

⦁   List przewozowy krajowy (LP) – dokument przewozowy stanowiący dowód przyjęcia i odbioru przesyłki oraz wykonania przewozu. Wystawiany jest przez zleceniodawcę na stosowanym przez przewoźnika formularzu.

⦁   Międzynarodowy list przewozowy (CMR) – jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz w transporcie międzynarodowym). Dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach. Każdy z nich ma taką samą moc prawną. Nadawcą CMR jest przedstawiciel strony, która posiada gestię transportową. On też otrzymuje pierwszy egzemplarz. Drugi egzemplarz wysyłany jest z przesyłką, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik. Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą:

⦁ Nadawcy,

⦁ Przewoźnika,

⦁ Odbiorcy,

⦁ Towaru,

⦁ Terminu i miejsca nadania,

⦁ Przewidzianego miejsca dostawy,

⦁ Kosztów związanych z przewozem,

⦁ Instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.

Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w dokumencie CMR, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

 • Cubic Meter (CBM) – czyli metr sześcienny przestrzeni ładunkowej mierzony z trzech wymiarów (długość*szerokość*wysokość),
 • Loading Meter (LDM) – czyli metr przestrzeni ładunkowej mierzony na długości naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru.
 • Masa brutto – waga towarów wraz z opakowaniem wyrażona w kilogramach.
 • Masa netto – Waga samego towaru, wyrażona w kilogramach ale bez opakowania i zabezpieczeń.
 • Pół paleta – drewniana paleta o wymiarach podstawy 600x800mm.
 • Paleta Euro – drewniana paleta, spełniająca wymogi normy UIC 435-2 oraz oznakowana znakiem towarowym „EUR”, o wymiarach podstawy 1200x800mm.
 • Paleta przemysłowa – drewniana paleta, o wymiarach podstawyn1200x1000mm.
 • Paleta niestandardowa – różnego rodzaju palety posiadające wymiary różniące się od standardowych palet: euro i przemysłowych.
 • Przewóz ładunków drobnicowych LTL (Less than Trailer Load) – usługa polegająca na przewozie przesyłek składających się z kilku palet, przeważnie nie przekraczającej łącznie 3500kg wagi brutto. Charakteryzuje się konsolidacją przesyłek od różnych Klientów i przewiezieniem ich jednym środkiem transportu.
 • Przewóz ładunków częściowych (Part Load) – doładunki czy też ładunki częściowe polegają na połączeniu przynamniej dwóch ładunków i przemieszczenia ich jednym środkiem transportu na m.in. dwóch dokumentach przewozowych (CMR). Rozwiązanie to zmniejsza jednostkowe koszty transportu jednocześnie wydłużając czas dostawy.
 • Przewóz ładunków całopojazdowych FTL (Full Trailer Load) – usługa polegająca na przewozie ładunków w ilościach pozwalających na użycie całej jednostki transportowej.
 • Przewóz ładunków dedykowanych DEDYKOWANE (Direct Load) – usługa kierowana jest do klientów przewożących towary cenne, pilne lub podatne na uszkodzenia. Transport polega na wydelegowaniu danego środka transportowego tylko i wyłącznie pod dany ładunek. Transport realizowany jest na jednym liście przewozowym. Stawka transportu dedykowanego jest zawsze wyższa, niż transportu częściowego.
 • Towary neutralne – są to towary, które nie są towarem wrażliwym, nie muszą być przewożone w określonych warunkach termicznych lub z dodatkowymi uprawnieniami.
 • Towary objęte systemem monitorowania drogowego – są to towary o wysokim ryzyku oszustw podatkowych przewożone przez terytorium kraju, w tym wyroby akcyzowe, zawarte w ustawie z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, których dopuszczalna masa brutto oraz objętość nie może przekraczać 500 kg/litrów.
 • Towary niebezpieczne (ADR) – jest to materiał lub przedmiot, którego przewóz jest zabroniony lub dopuszczony jedynie przy zachowaniu określonych warunków. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega regulacji:
  • ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami);
  • umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629 z późniejszymi zmianami).
 • Towary wrażliwe – są to towary, które ze względu na swoje naturalne właściwości narażone są szczególnie na ryzyko wystąpienia szkody (ubytku, kradzieży, zniszczeniu, pogorszeniu jakości). Określenie Towaru Wrażliwego jest subiektywne i zależy od polityki firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej występujące towary w tej grupie to:
  • alkohol,
  • sprzęt AGD i RTV,
  • papierosy i tytoń,
  • towary akcyzowe, paliwa oraz komponenty do ich wytwarzania,
  • towary podlegające przewozowi w temperaturze kontrolowanej,
  • leki,
  • żywność, co do której zachodzi konieczność zastosowania specjalnego przewozu.
 • Towary wymagające temperatury kontrolowanej – usługa wymagają szczególnej uwagi na każdym etapie realizacji, wykonywana specjalnymi naczepami chłodniczymi wyposażonymi w agregat.
 • Incoterms (International Commercial Terms) – zbiór międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży, regulujące związek między sprzedającym i kupującym. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.
 • Konwencja CMR – jest to umowa o międzynarodowym przewozie towarów, akt prawny (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz. 238). umożliwiający wykonywanie międzynarodowego transportu międzynarodowego. Konwencja CMR wprowadza i ujednolica:
  • warunki umowy  przewóz drogowy towarów,
  • dokumentację przewozową,
  • odpowiedzialność przewoźnika,
  • tryb skarg i reklamacji,
  • roszczenia wynikające z przewozu,
  • przewozy wykonywane kolejno przez kilku przewoźników,
  • informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia transportu, dodatkowe wskazówki dotyczące postępowania z przesyłką oraz podpis nadawcy.

Szybki kontakt
z PKSGO

Szybki kontakt
z PKSGO

Potrzebujesz wyceny?
Konsultacji? Skontaktuj się z nami!

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie?
Zapisz się do newslettera już dziś!

  Projekt i wykonanie: whispy design studio (c) 2023
  Skip to content